TerapistA Atölye Çalışması Bizim Mahalle 13 Haziran

0
TerapistA Bizim Mahalle

TerapistA Bizim Mahalle

Eğitimin amacı, çocukların akademik becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak kadar, kişisel, duygusal ve sosyal çevreye uyum için gerekli becerileri de geliştirmelerini sağlamaktır. İnsanın uyumunda ve mutlu olmasında, sağlıklı sosyal etkileşimin payı büyüktür.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, çocuklarımızın sağlıklı ilişkiler geliştirmelerini, kendilerini daha iyi tanıyarak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmalarını,  kendilerini daha rahat ifade etmelerini, karşılaştıkları sorunları çatışmaya girmeden çözebilme becerileri kazanmalarını, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır.

ÇOCUKLARDA  DUYGUSAL – SOSYAL – BİLİŞSEL GELİŞİM  AMAÇLI GRUP ÇALIŞMALARI & ATÖLYESİ (6-10) – (11-14)

Çocukların çeşitli alanlarındaki becerilerini değerlendiren testler, çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını saptamamızda yardımcıdır. Bu testler, gözlemler ve ailenin aktarımı ile çocuğun duygusal ya da bilişsel yapısı hakkında bilgi verir.

Bilişsel amaçlı yapılan testler  ; Çocuğun neden – sonuç ilişkisi, zaman algısı, soyutlama becerisi, motor becerileri, sözel ifadesi,  dikkat işlevleri, kısa süreli hafızası gibi birçok alan hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur.  Bu çalışmaların amacı çocuğun koordineli bir şekilde öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.

Duygusal amaçlı yapılan testlerde ise; çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Bu bilgileri toplamak amacıyla değişik türde testler uygulanır. Bu testlerde çocuktan yapması istenen şeyler ; belli bir konuda resim çizmesi, bazı yarım bırakılmış öyküleri tamamlaması, belli resimlere uygun öyküler anlatması ya da, verilen belli figürlerle çeşitli şeyler oluşturması, yaratmasıdır. Bu testlerde, “doğru-yanlış” yoktur, çocuğun yaptığı her şey geçerlidir. Bu değerlendirmelerin ana çıkış noktası, çocuğa yapılandırılmış sorular sorulmadığı için çocuk zihnindeki oluşumlarla ve duygularının onu yönlendirdiği şekilde hareket etmek durumundadır; yani içindekileri çalışmasına yansıtır. Uzman da bu çalışmalara yansıyan bilgileri, çeşitli ölçütlere göre değerlendirir. Problem durumlarında kimlerden destek aldığı, problemi çözmek için ne gibi yöntemler düşündüğü, çevresini ne kadar güvenli ya da tehlikeli bir yer olarak gördüğü, bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler arasındadır. Uzman bu çalışmalar sonucunda, çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir resim oluşturur. Bu resimde, çocuk açısından aksayan noktalar varsa, bu konuda ailesi ve/veya okulu yönlendirilir. Duygusal problemlerde ise oyun terapisi kullanılır. Çünkü çocuğun dili oyundur.

 

Oyun; sonucu düşünülmeden eğlenmek amacıyla yapılan, çocuğun hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenmesini sağlayan bir yöntemdir.

Oyun, hem bilişsel gelişimin yansıması, hem de sosyal becerilerin öğrenildiği ve duygusal boşalımın sağlandığı bir ortamdır.  Oyun, bir yandan çocuğun gelişimine katkıda bulunurken öte yandan eğitici bir değere sahiptir. Oyun esnasında çocuğu izlemekte olan yetişkine çocuğun kişilik özellikleriyle ilgili önemli ipuçları vermektedir.

Çocuk, kendi dünyasını oyun ortamına taşır. Söz gelimi oyuncak bebeğine zorla yemek yedirerek çocuk, gün boyu kendisine zorla yemek yediren annesini taklit etmiş olur.  Bu yolla iç dünyasındaki duygularını dışa vurma olanağı bulur.

Çocuklar oyun oynarken birçok beceri alanları gelişmektedir.  Bunlar arasında motor beceriler (büyük ve küçük kas becerileri),  sosyo – duygusal beceriler (problem çözme, rol denemelerinde bulunma, empati kurabilme, vb.) ve bilişsel beceriler (bellek, gözlem, mekansal akıl yürütme, yaratıcılık, strateji geliştirme)  başlıcalarıdır.

Tüm bunlar dahilinde çocuğun yaratıcılıklarını da kullanarak, hem birtakım testlerle belirlenen zayıf yanlarını geliştirmeye yönelik, hem de ders yükünden kaynaklı yaşadıkları endişe, performans kaygısına yönelik yapılacak atölyelere ihtiyaç vardır. Bu atölye, çocuların sosyalleşmesi, paylaşma duygusu, duygularını aktarabilmesi, grup içinde uyum sağlama davranışını geliştirebilmesi, dikkati sürdürebilme gibi becerileri geliştirmede etkilidir.
NOT: KATILIMCILARIN EBEVEYNLERİ İLE GERİ BİLDİRİM GÖRÜŞMELERİ YAPILACAKTIR.

Fiyat : 49.00 TL

bilet al

ATÖLYE ÇALIŞMA KONULARI

1.KADEME ÇOCUKLAR İÇİN (6-10 yaş):

Süre: 6 hafta

*ARKADAŞLIK

*ATILGANLIK

*ÖZGÜVEN

*ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

*KORKU ve KAYGILAR

2.KADEME ÇOCUKLAR İÇİN (11-14 yaş):

Süre: 6 hafta

*ARKADAŞLIK BECERİLERİ

*ATILGANLIK

*ÇATIŞMA ÇÖZME

*KABUL-RED

*KAYGI

*ÖFKE YÖNETİMİ

*SINAV KAYGISI

 

TerapistA Merkez

Adres : Cemil Topuzlu Caddesi, Dalyan Konutları F Blok 14 Dalyan,
34726 – Fenerbahçe – İSTANBUL
Telefon : 0 216 356 62 62
Faks : 0216 357 57 97
E-Posta : info@terapista.com.tr

TerapistA Eskişehir

Adres : Hoşnudiye Mah. 732 Sk. Efe Plaza No: 44  B Blok
Kat:3 Daire: 5 – 6  26130 Tepebaşı – ESKİŞEHİR
Telefon : 0 222 320 33 30
Faks : 0 222 320 32 20
E-Posta : eskisehir@terapista.com.tr
Share.

About Author

Leave A Reply