Sokak Oyunlarını Unutmayalım -1

0

En son Çocuk dediğin sokakta güzel demiştik ve Psikolog Serap Duygulu’nun çok değerli bir yazısını incelemiştik. Şimdi dilerseniz kendi çocukluğumuzda oynadığımız sokak oyunlarını yavaş yavaş tanıyalım ve onların bundan sonraki nesiller için de çok özel olmasını ,unutulmamasını nasıl sağlarız beraber düşünelim..

Bu yazı dizisinde paylaşacağım oyunlar Education and Culture Lifelong learning programme Comenius Projesi için hazırlanmış Türkiye’de Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunları kitapçığından alınmıştır. Bu değerli araştırmayı yapan değerli öğretmenlere çok teşekkür ediyorum şimdiden

Aşağıdaki oyunların devamı gelecek 🙂

Bezirganbaşı
Yer: Genişçe bir mekan
Oyuncuların Cinsiyeti: Kızlar ve erkekler
Oyuncuların Sayısı: 10 kişi veya daha fazla

Oyunun Tarifi

Önce sayışma yapılır, iki çocuk seçilir, bunlar “Bezirgân” olurlar. Bezirgânlar, arkadaşlarına duyurmadan kendilerine birer ad takarlar. (Aslan-kaplan,elma-armut vb. birbirine yakın başka adlar da takılabilir) Alana bir çizgi çizilir.Bezirgânlar, çizginin iki yanında olmak üzere,
karşılıklı geçerler, el ele tutuşurlar; ellerini yukarı kaldırarak “kapı” yaparlar. Öteki çocuklar tek sıra biçiminde dizilirler; bunlar “kervan” olurlar.
Kervancılar, “aç kapıyı bezirgan başı” şarkısını söyleyerek “kapı”dan geçmeye başlarlar. Şarkının son dizesi, “arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun” söylendikten sonra, hangi çocuk “kapı” içinde kalmışsa o çocuk bezirgânlar tarafından (kollar arasında tutularak) tutsak alınır
Bezirgânlar, “tutsak”ın kulağına seçtikleri iki kelimeyi sorar. Hangi kelime söylendiyse o çocuğun arkasına geçer; belinden tutar, bekler.Şarkı devam eder ve bir çocuk kalıncaya kadar aynı kurallarla sürer.
Oyunun sonunda iki gurup ortaya çizgi çeker ve birbirlerini kendi çizgilerinin tarafına doğru çekip oyunu kazanmaya çalışırlar.
Kazanan kümedeki çocuklar ellerini tempo ile çırparak “çürük elma, çürük elma” diye bağrışırlar.

Kervancılar : — Aç kapıyı bezirgân başı, bezirgân başı
Bezirgânlar : — Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin
Kervancılar : — Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun

 

Dokun Kurtar
Yer: Sınırlandırılmış bir mekan
Oyuncuların Cinsiyeti: Kızlar ve erkekler
Oyuncu Sayısı: 5 kişi
Kullanılacak Oyuncak/Malzeme:

Oyunun Tarifi
Sınırlandırılmış bir alan içerisinde oyunculardan 3-4 ebe seçilir. Diğerleri dağınık düzende bekler.
Ebeler kovalama sırasında kime dokunurlar ise vurulanlar oldukları yerde kalmak zorundadırlar.
Bu sırada diğer öğrenciler bağlı öğrencileri dokunarak kurtarabilirler.
Ebeler bütün öğrencileri vurup, etkisiz hale getirirlerse başarılı sayılırlar.
Ebe tarafından vurulan öğrenciler diğer öğrenciler tarafından kurtarılmadıkça yerlerinden kımıldayamazlar.
Kımıldayanlar oyun dışı bırakılır.

Yakan Top
Oynanacak Yer: Genişçe bir mekan
Oyuncuların Cinsiyeti: Kızlar ve erkekler
Oyuncu Sayısı: 7 veya 8 kişi
Kullanılacak Oyuncak/Malzeme:Top

Oyunun Tarifi
Öğrenciler iki gruba ayrılır. Kura ile bir grup ebe seçilir. Ebe seçile grubun ikiye bölünerek 15’er metre mesafede karşılıklı dururlar.
Diğer grup ortaya geçerek topun olduğu taraf karşısında dizilirler. Ebe olanlar topla karşıdaki öğrencileri vurmaya çalışırlar.
Ortadaki öğrencilerin en sonuncusu vurulunca ebeler ortaya geçer. Ortadakiler ebe olur. Ortadakilerce tutulan her top bir can sayılır.
Ayrıca en sun kalan öğrenci vurulmazsa, oyun en baştan yenilenir.

 

Kıskanç Tavuklar

Oynanacak Yer:Genişçe bir mekan
Oyuncuların Cinsiyeti: Kızlar ve erkekler Oyuncu Sayısı: 10-12 kişi
Kullanılacak Oyuncak/Malzeme:Tavuk kostümü giymiş çocuklar

Oyunun Tarifi
Çocuklar eşit sayıda iki gruba ayrılır. Her grup 5-6 geçmemelidir. Bunlar birbirlerinin belinde sıkıca tutar. Grupların en öndeki oyuncularına anaç tavuk, denir. Oyuna başlama:
Öndeki anaç tavuklar karşı gurubun arkasındaki civcivleri kapmaya ( elini değdirmeye ) uğraşırken, kendi grubunun kendi arasındaki civcivleri de yakalatmamaya çalışır. Kaçma kovalama arasındaki civcivlerden birisi koparsa o oyuncular başarısız sayılır.

Katır Kazığı

Oyunun mekânı: Geniş bir alan
Oyuncak: 20-30cm.uzunluğunda ucu sivriltilmiş bir adet tahta parçası, birkaç yemeni ve topuz
Oyuncağın hazırlanışı: Birkaç yemeni yuvarlanarak dikilir ve topuz meydana getirilir.
Oyuncuların cinsiyetleri: Bu oyun, kız ve erkeklerin beraber oynadıkları bir
oyundur.

Oyunun Tarifi
5-6 veya 7-8 kişiyle oynanan Katırkazığı oyununa başlamadan önce sayışma yoluyla ebe seçimi yapılır. Ardından yere bir kazık çakılır ve birkaç yemeni uç uca,ip şeklinde bağlanarak kazığa geçirilir.Seçilen ebenin elinde bir de topuzu olur.Ebe bir taraftan topuzunu elinde tutar,bir taraftan da yemenilerin ucundan tutup kazığın etrafında dönmeye başlar.Diğer oyuncular da kazığın dibine üstlerinden çıkardıkları giysileri (kazak, şapka,ayakkabı,vb.) bırakırlar.Ebeyle beraber dönerek ona vurulmadan kazığın dibinden herkes kendine ait olan giysiyi almaya çalışır. Bu sırada ebeye yakalanan yani onun topuzunun isabet ettiği oyuncu, yeni ebe olur.Oyunun sonunda herhangi bir ceza ya da ödül yoktur.

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply